Op zaterdag 26 oktober een prachtige lezing bijgewoond in Breda van Frank Silvis (Vortex Vitalis) over de kracht van water en hoe we de trilling van water kunnen verhogen. Georganiseerd door Sky High Creations.

Frank werkte lange tijd voor Vitens en andere water-organisaties. Later kwam hij op het spoor van de energetische kwaliteiten van water. Waar het volgens hem allemaal op neerkomt is dat water de drager is van levenskracht, een gemanifesteerde kracht van liefde. Het betekent de connectie met het goddelijke, en is het allerbelangrijkste element op aarde.

Hij meet zeer regelmatig de Bovis-waarde van water, en voeding, bodem, bloemen, waterlopen, vitalisers etc, ook voor landbouwers en veeboeren. Die waarde zegt iets over de trilling ervan, het geeft de mate van levensenergie aan die niet met apparatuur meetbaar is.

De Boviswaarde kan oplopen tot een hoogte van vele tienduizenden. Als water (of de bodem, of voeding, of wat dan ook op aarde) een waarde van 3.000 heeft, is het te laag en mag de kwaliteit verder omhoog. De Bovisschaal kan zelfs negatief uitslaan, bijvoorbeeld bij rioolwater.

Gelukkig is er veel mogelijk om de trilling te verhogen. Ja inderdaad met apparatuur, maar ook op vele andere manieren: muziek, symbolen. En iedereen kan ook zijn eigen intentie toevoegen aan water om de Boviswaarde hoog te houden.

Overigens kan de waarde ook te hoog zijn volgens sommigen. Dan zou het de processen van de cliënt teveel versnellen, en dat kan te overweldigend zijn.

Het meten van de waarde is begonnen bij André Bovis, een Franse arts die verantwoordelijk was voor het eten van de Franse soldaten in de jaren dertig van de vorige eeuw. De naam van het vakgebied is radiësthesie: het waarnemen/voelen van straling. De naamgever van dit vakgebied is de Franse priester Bouly. Hij kon zeer goed pendelen en zelfs op een kaart waterbronnen aangeven, op afstand dus.

De huidige Bovisschaalnormen zijn verouderd volgens Frank. We hebben als mensheid inmiddels een hogere frequentie en de normen moeten dan ook hoger zijn. Het bewustzijn van de mensheid is gestegen. Nu is 20.000 de ondergrens voor goed water.

Interessant: water heeft 74 ‘anomalieën’ t.o.v. andere stoffen maar geen een zegt iets over vitaliteit.

Frank stond ook uitgebreid stil bij zijn contacten met natuurwezens en specifiek de waterwezens, met name de waternymfen. Het is mooi te beseffen dat er vele, vele wezens zijn die hard werken om bv. zuurstof toe te voegen aan water, op molecuulniveau. Als we bewust communiceren met hen, kunnen we veel wijsheid inwinnen en inzicht krijgen. Ze maken graag contact.

De waterwezens wijzen ons op het belang van onder meer een goede ‘openheid van water’, zoals ‘de toegankelijkheid’ en ‘doorlaatbaarheid’. Licht water is water dat resoneert met alle kleuren in de regenboog. Dit water behoudt de hoge frequentie over de tijd.

Water neemt een kristalachtige vorm aan en kristallen kunnen informatie dragen. Je kunt water dus beschouwen als vloeibaar kristal met een antennewerking.

Enkele tips:

  • Zet je DECT-telefoon en Wifi uit, en gebruik geen magnetron. Dat heeft een zware negatieve boviswaarde, denk aan minus 4800. Dat zou je water in huis negatief beïnvloeden.
  • Om tot hogere waarden te komen, kun je bv. ook een bekrachtigd symbool gebruiken als vitalisatie.
  • Je kunt een vitalisator gebruiken. de ‘Oerwater vitalisator’ brengt de Bovis-waarde blijvend op 80.000. ook de ‘Blue Earth Vitaliser’ staat erg goed bekend.
  • Je kunt ook een speciale sticker met een sterke geometrische vorm op je waterleiding plakken om de trilling te verhogen.
  • Alcyone is de zon achter onze zon. Je kan de energie van Alcyone aan objecten koppelen zoals zendmasten om het negatieve effect te verminderen.
  • En denk ‘ns eraan om bewust te werken met aartsengel Aquariel, die hoedt over water.
  • Bescherm water in een glazen fles, met aluminiumfolie tegen ongewenste invloeden.
  • Als water koud is, kun je minder goed de smaak onderscheiden.