De Omgevingswet treedt 1-1-2022 in werking. Deze wet legt een nieuwe verantwoordelijkheid direct neer bij ons, ‘burgers’. Het is m.i. niets minder dan een revolutie.

De wet is een reuzestap voorwaarts naar meer democratische burgerlijke verantwoordelijkheid qua omgang met onze omgeving. De wet brengt burgerlijke rechten met zich mee, en dus ook burgerlijke verplichtingen.

Dit zal betekenen dat we echt heel anders moeten gaan kijken naar wat we in onze directe leefomgeving willen aan functies (met voorop: wij zijn zelf de natuur), hoe we echte welvaart creëren, hoe we daarin samenwerken etc. Denk: maken van gebiedsplannen. Denk: oprichten van gebiedscoöperaties. Denk: actief worden, niet passief denken dat de overheid het allemaal wel doet.
Voor een juiste omgang met de wet door ons is een vrij en onbelemmerd, wetenschappelijk, zicht op de omgeving noodzakelijk. ‘Ken je omgeving’ wordt essentiëler dan ooit, en hiermee dus ook onbelemmerde toegang tot data over onze omgeving. Veel data is formeel openbaar maar in de praktijk is Nederland data-technisch niet ingericht om een samengesteld holistisch geïntegreerd beeld te krijgen over de werkelijkheid van onze omgeving.

Later meer hierover vanuit Our Human Nature & Stichting TouchedByWater.

#Omgevingswet #HetIsAanOns #OurHumanNature