11 juni: Creative Playground-avond in Amerongen

De Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek is een prachtig gebied om te wonen, recreëren en tot jezelf te komen. Zeg, wat maakt dit gebied dan zo uniek? Het gebied vraagt iets aan ons. Wat is dat? Het gebied laat ook iets aan ons zien. Heb je zelf vragen aan het gebied? Hier kun je ze stellen.

Spelen met gebiedsvragen

Doe donderdagavond 11 juni mee aan een Creative Playground-sessie in Amerongen. Doel is meer gevoel te krijgen bij wat dit mooie leefgebied, de Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek, van ons vraagt. Kunnen we (leren) luisteren naar wat het gebied zegt? Hiermee gaan we spelenderwijs aan de slag.

Meld je aan: https://customerview.nl/wayra/bestelticket202835375.aspx?id=202835375

Wat ‘heb je eraan’?

 1.   Je leert anders te kijken en luisteren naar dit unieke leefgebied
 2.   Je krijgt een bonk inspiratie en energie van deze avond
 3. Je levert een bijdrage aan iets belangrijks – lees maar.

Programma op hoofdlijnen: 19.30 – 22 uur

 •         welkom, voorstellen en introductie
 •         opwarmen
 •         1e opdracht: verzamelen vragen/ leren luisteren
 •         2e opdracht: spelen met de vragen
 •         reflectie en conclusies; afronding

Het is interactief. We zijn afwisselend bij het water, en in/bij het bos. Een enerverende overgang van uiterwaarden naar Heuvelrug.

Context en visie

Utrechtse Heuvelrug plus Kromme Rijnstreek is het hart van ons land, dat volop mag kloppen.

Vaak vergeten we wat de echte levensaders van het gebied zijn. We denken dan aan de spoorlijnen en snelwegen, maar wij vragen nu aandacht voor de energetische lijnen die de werkelijke gebieds-samenhang bepalen. Als de aders (deels) verstopt zijn, mogen wij mensen daar een impuls geven, het gebied weer ‘opladen’ en tot een vloeiend geheel maken.

Onze visie is dat we dit gebied mogen herwaarderen. Het gebied heeft een enorme waarde op zich, die wel onder druk staat. Er spelen vele vraagstukken zoals ecologisch, huisvesting, etc.

Wij zien dit gebied als proeftuin om te komen tot oplossingen voor die kwesties. Onze focus is dit aan te pakken in samenwerking met bestuurders, beleidsmakers, natuurorganisaties, landeigenaren en andere doelgroepen in dit gebied. Dit dient ook als voorbeeld voor andere gebieden waar vergelijkbare uitdagingen liggen.

Follow up

Met jouw deelname geef jij belangrijke input aan vervolgstappen, die alles te maken hebben met:

 •         Een plan om te komen tot een meer natuurlijke, eerlijke en slimme invulling van het gebied Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek
 •         Oprichting gebiedscoöperatie om een stem te geven aan de ziel van het gebied, en aan burgers en MKB die een gezondere inrichting en beleving van de leefomgeving beogen
 •         Meer natuur(behoud) en specifiek ook meer eetbare natuur zoals voedselbossen
 •         Circulaire economie, waaronder lokale voedselvoorziening en circulaire landbouw; duurzamer wonen

Meld je aan 

We zien je graag! Aanmelden graag uiterlijk 8 juni via: https://customerview.nl/wayra/bestelticket202835375.aspx?id=202835375

Na aanmelding ontvang je nadere details.

Over ons

Begeleiders: Tjeerd Gorter (Splendid Life) & Marnix Lamers (Our Human Nature)

Our Human Nature: Marnix Lamers. Inspirator, trainer & facilitator (1970; wonend in Doorn). Een creatieve geest die energie en sfeer brengt en uitnodigt de blik te verruimen voorbij de waan van de dag. Hij stimuleert mensen en teams/organisaties zich te verbinden aan zichzelf, elkaar en de natuur – vanuit bezieling, plezier en gelijkwaardigheid.
Our Human Nature is een expertisecentrum voor inspiratie, procesbegeleiding en consultancy. Levert de bemensing om de nieuwe, Rijnlandse samenleving vorm te geven in ons land en daarbuiten.

Splendid-life: Tjeerd Gorter. Fysisch geograaf en trainer bewustzijns- en intuïtie-ontwikkeling. Sinds 2001 ook reisleider naar bijzondere gebieden. In het leiden van reizen komen beide vakgebieden als vanzelf samen. Daarnaast doet hij landschaps- en organisatiereadings. Doel in alles wat Tjeerd doet is mensen te leren luisteren naar de levenskracht van de aarde en dat ‘mee naar huis te nemen’ en in het dagelijks leven te leven. Tjeerd is auteur van het boek Levend Land.