De Omgevingswet heeft een enorme impact op alle organisaties, zeker gemeenten.

Gemeentebewegers organiseert met Our Human Nature een unieke Creative Playground-belevingssessie: ‘Nieuwe speelruimte met de Omgevingswet’.

Ben jij koploper-ambtenaar/professional die zich bezig houdt met bv. ruimtelijke inrichting, gebiedsontwikkeling, huisvesting/wonen, invulling Vrijgekomen Agrarische Bebouwing, lokaal voedsel(beleid), groen? Koploper in de zin van bezig met vernieuwing, mogelijk wat voor de troepen uit.

Hamvraag bij deze Playground (vrijdagochtend 2 oktober, Koetshuis Bunnik, nabij stad Utrecht): welke kansen biedt de nieuwe wet jou? Hoe kun je als (koploper)ambtenaar effectief (blijven) werken, vanuit passie, binnen een complex krachtenveld?

De Omgevingswet stelt andere eisen aan overheid en samenleving, en dus ook aan participatie. Rollen, speelveld en de ruimte veranderen. Dat begint met ruimte in onszelf. Waarin ons doel en passie leidend mogen zijn in wat we doen, en functioneel toegepast kunnen worden in omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Hoe beweeg jij als gemeenteambtenaar mee? Wat betekent dit voor jouw rol?

Kom ontdekken, beleven, spelen en neem nieuwe inzichten mee! Info/aanmelden:https://gemeentebewegers.nl/bijeenkomsten/belevingssessie-nieuwe-omgevingswet/

#OurHumanNature #Omgevingswet #Gemeentebewegers #CreativePlayground