Vrijdag 21 augustus, tijd: 9 – 12 uur, inloop vanaf 08.45. Locatie: Campus Landgoed Zonheuvel Doorn. We gaan deels ook naar buiten, het landgoed op. Minimaal 6 deelnemers, max 16. Deze Creative Playground is deel van de Zomeracademie van de Campus. Deelname is kosteloos. Meld je hier aan.

De Utrechtse Heuvelrug van Rhenen tot aan Huizen met omliggende gebieden, is het hart van ons land, dat volop mag blijven kloppen. Wij zien dit gebied als proeftuin om te komen tot oplossingen voor actuele, grote kwesties.

Is jouw organisatie hier geworteld? Heeft ze een duidelijke plek of zelfs formele taak in dit gebied? Als onderneming, overheid, of organisatie op het gebied van maatschappij, natuur, landgoederen, landbouw etc. In welke dynamiek zit je met die taak, wat lukt goed, en waar loop je tegen aan?

En: hoe geven we handen en voeten aan een werkelijk duurzaam gebied hier op de Heuvelrug – waarbij we nadrukkelijk ook luisteren naar het gebied zelf? Wat wil er eigenlijk gebeuren?

Dat gaan we simpel onderzoeken: door te luisteren naar de vragen van dit gebied en vooral naar wat dit gebied ons vertelt. Elk gebied is per definitie al blended: mens én natuur.
Hoe verhouden wij ons als mens en organisatie tot de vraagstukken en tot de informatie van het land zelf? Deze tijd nodigt ons nadrukkelijk uit om op een andere manier samen te leven, met respect voor en in gelijkwaardige samenwerking met natuur en landschap.

Kom ontdekken, beleven, dieper luisteren in deze Creative Playground voor Heuvelrugse gebiedsvragen. Wij geloven in de kracht van spelen – op een manier die ertoe doet. Niet vrijblijvend, wel spelenderwijs en ook in stilte luisterend. Lees meer over motivatie en context, de opzet van de workshop en wat je eraan hebt op: www.ourhumannature.co

Doelgroep:

 • Management en beleidsvormers van genoemde organisaties.
 • HR, facilitair-, marketing- en communicatiemensen.
 • Lokale/regionale ondernemingen.
 • Anderen die zich ook sterk betrokken voelen bij dit unieke gebied.

Meld je hier aan.

VERDERE TOELICHTING Bijvoorbeeld ben je werkzaam voor Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, IVN, UPG, Regionaal Bureau Toerisme, Nationaal Park, Geopark Heuvelrug, overheid of anderszins. Of bij een lokaal/regionaal geankerde onderneming op de Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijnstreek of omgeving, met een hart voor het gebied.

Wat ‘heb je eraan’?

 1. Je leert anders te kijken en luisteren naar dit unieke leefgebied
 2. Je krijgt een bonk inspiratie en energie van deze workshop
 3. Je levert een bijdrage aan iets belangrijks – lees hierover meer bij visie en context.


Programma op hoofdlijnen:

 • 08.45 deur open
 • 09.00 uur welkom, voorstellen en introductie
 •  Blended inspelen & opwarmen in Our Human Nature
 •  1e opdracht: verzamelen gebiedsvragen / leren luisteren
 •  2e opdracht: spelen met de vragen; Splendid opstelling/opspelling
 •  reflectie en conclusies; afronding
 •  12.00 uur einde

Het is interactief. Blended: we zijn afwisselend binnen en buiten. Blended: we luisteren naar natuur en mens. Blended: we zijn cognitief en intuïtief bezig.

Visie en context Onze visie is dat we dit gebied stevig mogen herwaarderen en hervitaliseren. Het is een waardevol gebied dat op zich de rijkdom van de streek faciliteert (door het drinkwater, zand, gradiënten en de unieke natuur). Er is zakelijke kracht, kennis, innovatie-power en groen bewustzijn. Het heeft dus een enorme waarde die echter onder druk staat. Je zou kunnen zeggen dat het door het eigen potentieel een enorme aantrekkingskracht heeft en daardoor juist risico loopt te versnipperen.

Er spelen vele vraagstukken zoals over landbouw en natuur, ecologisch; financieel; energietransitie; agrarisch; omgevingswet & horizontalisering (= gelijk speelveld publiek – privaat – inwoners) & regionalisering / regio-economie; 5g; trend van andersoortig grondbezit (zoals uit speculatie halen).
Mede hierdoor is er steeds meer behoefte aan een integrale gebiedsvisie en -ontwikkeling, horizontaal samenwerkend. Welke waarde willen we creëren in dit gebied? En dat meervoudig gezien: dus met erkenning van ruimer-dan-financiële waarderingsvormen, onmisbaar voor futureproof ontwikkelen en ondernemen: ook sociaal, cultureel, ecologisch etc.

Wij zien dit gebied als proeftuin om te komen tot oplossingen voor de genoemde kwesties. Onze focus is dit aan te pakken in samenwerking met bestuurders, beleidsmakers, natuur- en landschaporganisaties, landeigenaren en andere doelgroepen in dit gebied. Dit dient ook als voorbeeld voor andere gebieden waar vergelijkbare uitdagingen liggen.

Doe mee. Aanmelden via Zomeracademie. Meld je hier aan.

#SplendidLife #OurHumanNature #CreativePlayground #WatSpeeltEr

Over ons: Begeleiders: Marnix Lamers (Our Human Nature) & Tjeerd Gorter (Splendid Life)

Our Human Nature: Marnix Lamers. Inspirator, trainer & facilitator (1970; wonend in Doorn). Een creatieve geest die energie en sfeer brengt en uitnodigt de blik te verruimen voorbij de waan van de dag. Hij stimuleert mensen en teams/organisaties zich te verbinden aan zichzelf, elkaar en de natuur – vanuit bezieling, plezier en gelijkwaardigheid. www.ourhumannature.co

Our Human Nature is een expertisecentrum voor inspiratie, procesbegeleiding en consultancy. Levert de bemensing om de nieuwe, Rijnlandse samenleving vorm te geven in ons land en daarbuiten.

Splendid-life: Tjeerd Gorter. Fysisch geograaf en trainer bewustzijns- en intuïtie-ontwikkeling. Sinds 2001 ook reisleider naar bijzondere gebieden. In het leiden van reizen komen beide vakgebieden als vanzelf samen. Daarnaast doet hij landschaps- en organisatiereadings. Doel in alles wat Tjeerd doet is mensen te leren luisteren naar de levenskracht van de aarde en dat ‘mee naar huis te nemen’ en in het dagelijks leven te leven. Tjeerd is auteur van het boek Levend Land. www.splendid-life.nl